Meny
 
Hytteservice
Rygnestad Gard tilbyr snømåking i Valle området.
Pris styres av beliggenhet og størrelse på hytte, veranda, osv.
Ved forespørsel om snømåking trenger vi litt info om oppdraget, størrelse av oppdraget og en god veibeskrivelse.

Pris på takmåking nær vei:
Tørr snø: 30,- pr kvm
Våt snø: 45,- på kvm

Pris på snøskuffing veranda, inn til dører og forran vinduer, nær vei:
500,- pr time.